Sennik Dostawać

    dostać coś w prezencie – ktoś odrzuci twoją prośbę
    dostać zwierzę – zmiana planów zapewni ci szczęście
    dostać od kogoś w nos – dasz się wkręcić w wir spraw, które ciebie nie dotyczą
    dostać pieniądze – nadzieja na lepsze życie.