Docent

    drobne trudności i kłopoty,

Zobacz także:

  • Lira
  • Konnica
  • Pobicie