Dobrodziej

    poprawa stanu emocjonalnego i duchowego,

Zobacz także:

  • Rezolucja
  • Żubr
  • Drabina