Dobrodziej

    poprawa stanu emocjonalnego i duchowego,

Zobacz także:

  • Bawół
  • Dziewczyna
  • Mech