Sennik Demagogia

    pogorszenie stanu emocjonalnego lub fizycznego,

Zobacz także:

  • Tlen
  • Jama
  • Balon