Sennik Demagogia

    pogorszenie stanu emocjonalnego lub fizycznego,

Zobacz także:

  • Przemiana
  • Kolia
  • Fosfor