Sennik Demagogia

    pogorszenie stanu emocjonalnego lub fizycznego,

Zobacz także:

  • Igielnik
  • Kurier
  • Zabić