Sennik Defilada

    zobaczyć - gotowość do walki o własne przekonania
    uczestniczyć w niej - stałość w uczuciach.