Sennik Defilada

    Defilada we śnie świadczy o twojej potrzebie zapuszczenia korzeni. Sen może również świadczyć o potrzebie przynależności do grupy.
    zobaczyć - gotowość do walki o własne przekonania
    uczestniczyć w niej - stałość w uczuciach.