Darować coś

    Zapowiedź wysokich korzyści i profitów.

Zobacz także:

  • Drzwi
  • Filozof
  • Dwór