Danina

    płacić - zawrzesz interesującą znajomość,
    zbierać - poprawa stanu finansowego,

Zobacz także:

  • Wsuwka
  • Baba
  • Wybuch