Daktyl

    ograniczenia w realizacji planów zawodowych

Zobacz także:

  • Filar
  • Malarz
  • Zebra