Sennik Czekać

    czekać na kogoś – lepsze czasy
    czekać na wiadomość – ktoś poda ci gotowe rozwiązanie problemu, z którym długo się zmagasz
    czekać w kolejce do sklepu – rozpoczniesz walkę o przetrwanie
    oczekiwać na list – wyjdziesz naprzeciw lekkomyślnemu zachowaniu.