Sennik Czaszka

    Czeszka we śnie jest symbolem niebezpieczeństwa, zła oraz śmierci.
    zobaczyć czaszkę – uda ci się pozytywnie rozwiązać trudne sprawy
    wystraszyć się jej – jakieś sprawy z przeszłości, które zostały stłumione powrócą
    zobaczyć kilka czaszek – jesteś gotów podjąć wyzwane, aby tylko osiągnąć cel
    odkopać ją z ziemi – odniesiesz korzyści materialne.