Sennik Czapka

    zobaczyć - symbol formalności i prostoty. Na co dzień trzeba być również bardziej tolerancyjnym wobec innych.