Sennik Cień

  Sen, który najczęściej jest przestrogą i napomnieniem. Symbol bezradności oraz słabo rozwiniętych cech; pragniesz na siłę wyjaśnić jakąś sytuację.
  ujrzeć własny cień - troski i niepokoje
  ujrzeć cień innego człowieka - Twoje działania nie są uznawane przez innych
  cień przedmiotów - przez własny strach popadasz w paranoję
  pozostawać w cieniu, nigdy nie być na świeczniku - doprowadzisz do wyjaśnienia jakiejś zawiłej sytuacji
  przebywać w cieniu w upalny dzień - trudności i niepowodzenia.