Chrust

    palić - zerwiesz niekorzystne transakcje i ustabilizujesz swoją pozycję,
    zbierać - ubóstwo, bieda,

Zobacz także:

  • Napis
  • Łata
  • Gust