Sennik Chrust

    palić - zerwiesz niekorzystne transakcje i ustabilizujesz swoją pozycję,
    zbierać - ubóstwo, bieda,