Chart

    przyjaciele mogą Cię prześladować

Zobacz także:

  • Kangur
  • Alibi
  • Oset