Sennik Cela

    spotka cię niesłuszna odmowa

Zobacz także:

  • Chorągiew
  • Kożuch
  • Dach