Sennik Budda

    zobaczyć buddę – boisz się jaki wpływ będzie miała na Ciebie osoba, od której nie możesz się uwolnić bo jest wszechobecna
    zostać zagadniętym przez buddę – wydarzenia przybiorą pozytywny obrót
    modlić się do buddy – boisz się powiedzieć innym wprost, co tak naprawdę Ci przeszkadza i czym się przejmujesz.