Sennik Brama

  Pragniesz wiedzieć z wyprzedzeniem, co może cię czekać w życiu. Poszukujesz drogi na skróty, by bardziej siebie dowartościować. Prawdopodobnie nie jesteś jeszcze gotowy na zamknięcie pewnego etapu w swoim życiu.
  zobaczyć otwartą bramę – przed tobą nowe możliwości
  zobaczyć zamkniętą bramę – niezdolność do przezwyciężenia obecnych trudności
  przechodzić przez otwartą bramę – wkraczasz w nowy etap swojego życia
  żelazna brama w kształcie kraty – nierealne marzenia nigdy się nie ziszczą
  problem z otwarciem bramy – twoja ciężka praca może nie zadowolić innych lub być dla ciebie niewystarczająca
  wspinać się na bramę – starasz się uzyskać przewagę nad jakąś sytuacją bądź problemem w życiu.