Sennik Bóg

  Bóg we śnie symbolizuje nietykalne i nieosiągalne dla człowieka pojęcie doskonałości.
  zobaczyć Boga - sen jest odzwierciedleniem własnej duchowości
  modlić się do Boga - starasz się wykonywać wszystko idealnie
  czcić, uwielbiać Boga - wyrażasz skruchę na temat własnego postępowania i popełnionych w życiu błędów
  rozmawiać z Bogiem - potrzebujesz duchowego wsparcia
  Bóg, który przemawia - poczucie winy, wiecznej kary i potępienia
  Bóg o błękitnych oczach - Bóg jest dla Ciebie duchowym przewodnikiem, sprawia, że starasz się być człowiekiem pobożnym i korzystać z boskich mądrości
  być Bogiem we śnie - Twój talent nie został jeszcze w pełni rozwinięty lub zauważony przez innych
  przemawiać w imieniu Boga do innych - masz poczucie wyższości nad innymi.