Sennik Biesiada

    biesiadować z kimś – niewinne przyjemności
    biesiada – ubijesz z kimś dobry interes.