Sennik Biedak

    być biednym człowiekiem – poczucie niedoskonałości
    być biednym i pobożnym człowiekiem – szczęście, harmonia w życiu i spokojne sumienie.