Sennik Bieda

    Nie wykorzystujesz całego swojego potencjału lub tracisz poczucie własnej wartości. Sen może oznaczać także niedbalstwo natury seksualnej. Być może przejmujesz na siebie zbyt dużo obowiązków, ciężko pracujesz i nie masz czasu by poświęcić więcej uwagi drugiej osobie.
    być biednym - poczucie niedoskonałości.