Sennik Bezrobotny

    smutek i żal
    być bezrobotnym - utrata pracy bądź niepomyślne zakończenie sprawy, z którą związane były wielkie nadzieje.

Zobacz także:

  • Rolnik
  • Jelita
  • Świadek