Sennik Bezdroże

    Bezdroże we śnie symbolizuje samotność.
    ujrzeć bezdroże bądź znajdować się na nim – nie ulegniesz i nie dasz się nakłonić do wykonania czegoś.

Zobacz także:

  • Protokół
  • Bunt
  • Teatr