Sennik Beton

    zobaczyć - masz jasny i zrozumiały pogląd na niektóre sytuacje, alternatywnie sen oznacza brak elastyczności,
    zobaczyć mokry - jakiś problem w Twoim życiu wciąż pozostaje nierozwiązany,

Zobacz także:

  • Pomnik
  • Most
  • Wynik