Sennik Barometr

    zobaczyć barometr – działania podjęte z wielkimi nadziejami nie przyniosą żadnego rezultatu
    widzieć jak roztrzaskuje się na kawałki – nagły zwrot w jakiejś sprawie.

Zobacz także:

  • Pagórek
  • Kolej
  • Lato