Sennik Bar

    być w barze lub widzieć go - chęć ucieczki od stresów codziennego życia
    ujrzeć bar - pragnienie przyjemności; alternatywnie poszukiwanie akceptacji
    spotkać w barze znajomą osobę – ktoś wyświadczy ci przysługę
    pracować w barze – ktoś bliski rozczaruje cię
    pić alkohol w barze – uważaj, bo tracisz nad czymś kontrolę