Sennik Balkon

  być na balkonie - pragnienie bycia zauważonym i słyszanym. Szukasz wyższego statutu i prestiżu. Może to również oznaczać, że wspinasz się w górę po drabinie społecznej.
  czysty balkon - wzrok innych skierowany jest na Ciebie
  stary balkon - musisz naprawić swój wizerunek
  budować balkon - spełnią się wkrótce twoje marzenia
  spadać z balkonu - może grozić Ci niebezpieczeństwo
  widzieć jak ktoś spada z balkonu - liczne nadzieje należy uznać za nierealne.