Sennik Autor

    Zazwyczaj symbolizuje kreatywność, energię i dążenie do wyznaczonego celu w życiu. Sen może również stanowić wezwanie do lepszego poznania samego siebie.
    zobaczyć – jesteś zbyt zaprzątnięty jakąś historią lub pracą, aby móc skoncentrować się na odleglejszych i etapach twojego życia
    być nim – wyrażaj lepiej swoje opinie ponieważ inni zwracają uwagę na to, co masz im do powiedzenia
    kłócić się z nim – aby podjąć właściwą decyzję, powinieneś zebrać dodatkowe informacje w jakiejś sprawie.