Sennik Ateista

    Sen wskazuje na twoje trudności w akceptowaniu i tolerowaniu różnic wynikających z odmiennego zdania lub wizji niektórych ludzi. Sen może także ukazywać twoje luźne podejście do tradycji, granic i struktur.
    rozmawiać z nim – masz problemy ze swoim poczuciem duchowości
    być nim – powinieneś być bardziej tolerancyjny i z większym dystansem podchodzić do różnic pojawiających się w społeczeństwie.