Sennik Arena

    być na niej - potrzeba przebywania w środowisku, w którym można swobodnie wyrażać siebie,
    widzieć ją - oznacza problem, który został już rozwiązany,