Sennik Alkohol

    Sen o alkoholu świadczy, że sukces jest w zasięgu Twojej ręki. Alternatywnie sen może wskazywać na potrzebę duchowego wzbogacenia.
    kosztować umiarkowanie - zadowolenie i satysfakcja z podjętych decyzji, które zostały wykonane pomyślnie,
    być pod wpływem upojenia alkoholowego - symbol nieadekwatności, żalu, obaw przed zdemaskowaniem samego siebie,
    pić celem ucieczki od problemów - usprawiedliwienie czynów, które zostały dokonane, alternatywnie, sen może przedstawiać rzeczywiste problemy z alkoholem,