Sennik Album

    oglądać album - jesteś otoczony/a przez prawdziwych przyjaciół
    fotograficzny - izolacja od przeszłości, o której nie chcesz zapomnieć