Sennik Albatros

    ujrzeć – nowo poznana osoba przekaże ci korzystne wieści
    ujrzeć w locie – pozytywna odmiana sytuacji życiowej.