Absolutorium

    poprawa stanu zdrowia fizycznego lub emocjonalnego.

Zobacz także:

  • Bazie
  • Żywy
  • Kolegium