Sennik Negliż

    Sen często wskazuje na wydarzenia, które komplikują nam życie.
    być w negliżu - musisz liczyć się z konsekwencjami własnych czynów
    nie wstydzić się bycia w negliżu - ktoś odkryje twoje prawdziwe intencje w jakiejś kwestii
    widzieć kogoś w negliżu - znajdziesz się w centrum jakiegoś skandalu.