Zofia

    Imię to pochodzi z języka greckiego i oznacza „mądrość”. Osoba o tym imieniu w zasadzie odpowiada tym zaletom, jest bowiem rozsądną, mądrą, pracowitą i uczciwą kobietą. W społeczności odgrywa wybitną rolę, dlatego też uchodzi za przywódcę. Nierzadko osiąga wysokie stanowiska. Posiada przy tym wnikliwą naturę, subtelną osobowość, dlatego jest życzliwie traktowana przez otoczenie. Nieraz swoje prywatne życie poświęca dla realizacji celów społecznych. Posiada zdolności pedagogiczne. Jest dobrą matką i wzorową patriotką. Potrafi nauczyć innych jak należy służyć sprawie ogólnej, powszechnej i służącej wszystkim. Niewiasta godna szacunku, naśladowania i stawiania za wzór. W pamięci zapisuje się złotymi zgłoskami. Trudności pokonuje swoją dobrocią.