Władysław

    Imię słowiańskie oznacza - władać sławnie. Mężczyzna o takim imieniu jest człowiekiem niezależnym, wrażliwym na troski ludzkie, pewnym siebie, ale w wydawaniu sądów powściągliwy. Ma stały charakter, lubi porządek, sprawiedliwość i prawdę. Niezwykle sobie ceni wolność myśli i swobodę działania. Ma inklinacje, by zajmować się tajemnicami nadprzyrodzonymi, związanymi z życiem i śmiercią. Wierzy w przeznaczenie. W zawodzie nie osiąga zbyt wielkich sukcesów. Zyskuje uznanie jak samouk, który zdolny jest do odkrycia rzeczy nowych. Tylko swoją pracą uczciwą może się wzbogacić. Rodzinę zakłada wcześnie, dzieci ma sporo. Edukuje je na dobrych fachowców. Jest zwolennikiem tradycyjnej formy rodziny.