Wilhelm

    Imię wywodzi się z germańskiego, a znaczy - chęć, opieka, pomoc. Wilhelm jest osobą wrażliwą, ambitną, szlachetną i szczerą. Ma coś w sobie, co czyni go autorytatywnym w postępowaniu a czasem nawet apodyktycznym w stosunku do podwładnych. Lubi wygody życiowe, może stać się samolubem. Zwykle jest człowiekiem wykształconym, może być lekarzem lub twórcą. Sam jest predysponowany do przewodniczenia innym, dlatego nie znosi gdy ktoś narzuca mu swoje zdanie. Jest dociekliwy, dlatego podejmuje tematy z pogranicza życia i śmierci. Fascynuje go przepowiednia na temat końca świata. żoną, dziećmi, domem zajmuje się szczerze i wystarczająco. Jest zwolennikiem tradycyjnych form rodzinnych, spartańskiego wychowania dzieci, szczerego służenia ojczyźnie. Te zalety przyświecają mu przez całe życie.