Wiktoria

    Kobieta o tym imieniu jest wszechstronnie utalentowaną osobą zwłaszcza w dziedzinie nauk humanistycznych. Słowo Victor w języku łacińskim oznacza zwycięstwo. Wiktoria w wielu dziedzinach zwycięża dzięki swej pracowitości, zparciu w dążeniu do celu, uporowi jaki ją cechuje w życiu. Jest niewiastą o wielkiej intuicji, ustabilizowanych przekonaniach religijnych i mocnym postanowieniu służenia społeczności, jest tolerancyjna, skłonna uznawać rację drugich. Posiada duże umiejętności przystosowywania się do nowego otoczenia i innych warunków, dużo przebywa na łonie natury. Miłość traktuje jako najwyższe uczucie.