Urszula

    Imię Urszula pochodzi z języka łacińskiego, jego źródłem jest „ursa”, czyli niedźwiedzica. Osoba o tym imieniu jest dobrą matką, wzorową żoną i wspaniałą gospodynią. Ceni sobie życie rodzinne, ale również dba o utrzymywanie stosunków towarzyskich. Jest kobietą subtelną, umiejącą analizować zjawiska życiowe, stanowczą w postępowaniu, a nawet konserwatywną. Jest wielką altruistką umiejącą kulturalnie łączyć cele osobiste ze społecznymi. Przy tym nie narzuca innym swojej woli, chętnie uzgadnia własne postanowienia z innymi ludźmi. W przypadku sprzecznego zdania z osobami trzecimi, wycofać się z podjętych wcześniej decyzji. Umie dyplomatycznie załatwiać sprawy. Kocha przyrodę, ma również uzdolnienia literackie.