Tomasz

    Słowo toma - bliźniak przeszło z języka aramejskiego do greki, następnie do łaciny, a stąd do innych języków. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem inteligentnym, szlachetnym, kulturalnym i niezwykle subtelnym. Ma dar zjednywania sobie ludzi, urabiania ich na swój sposób, wciągania ich do wykonywanych wspólnie zadań zawodowych i publicznych. Ma duże uzdolnienia organizatorskie, dlatego szybko odnosi sukcesy. Miewa też po drodze kłopoty. Jako że ma umysł praktyczny, umie swoje troski w porę rozładować. Z przekonania jest konserwatystą, w działaniu postępowcem, w myśleniu nowoczesnym mężczyzną. Te wszystkie cechy sumują się i przynoszą Tomaszowi sporo sukcesów. Zakłada rodzinę dość wcześnie, do swych obowiązków męża, ojca podchodzi z rozwagą, kocha tylko swoją żonę, szanuje rodziców, zgodnie z zasadą: „módl się i pracuj, a będziesz zbawiony”. Jest wielkim miłośnikiem przyrody, odbywa wycieczki, czyta książki. Ma również skłonności do gier hazardowych i nadużywania alkoholu.