Teresa

    Uczeni przyjmują, że Teresa jest formą żeńską bizantyjskiego imienia męskiego Tarasios. Niewiasta o tym imieniu jest osobą dobrą, szlachetną, uczciwą, pracowitą i wytrwałą w swych postanowieniach. Potrafi szybko podejmować decyzję, bowiem posiada duże doświadczenie i wiedzę. Wiele pracuje nad sobą, dokształca się. Uparcie dąży do zrealizowania wszystkich swoich planów życiowych, często napotyka na duże trudności. Jest wzorową matką. Bywa czasem wątłego zdrowia. Wychowuje dzieci na dobrych ludzi. Jest wierząca.