Szymon

    Imię hebrajskie oznaczające - Bóg wysłuchał. Szymon jest człowiekiem prostolinijnym, kochającym prawdę, sprawiedliwość. Te zasady dyktują jego sposób bycia, powodują jego aktywność społeczną, altruistyczną, charytatywną. Sam Szymon Jest osobnikiem tajemniczym, nielubiącym by ktoś wchodził w jego prywatne życie. Jest wrażliwy na sytuacje życiowe ludzi, stały w przekonaniach, pogodny w życiu, umiejący traktować niektóre sytuacje z humorem. Lubi doradzać i służyć innym pomocą. Jest świadom tego, że na nim ciąży odpowiedzialność za młodych obywateli, dlatego do ich edukacji przywiązuje wielką wagę. Kocha przyrodę, często z rodziną przebywa na jej łonie. Czyta książki i bywa w teatrze. Jest miłośnikiem rzeźby tradycyjnej.

Zobacz także:

  • Kazimierz
  • Dorota
  • Feliks