Szczepan

    Imię wywodzące się z greki, od słowa stephanos - wieniec, korona. Toteż Szczepan jest dobry, pogodny, ambitny, lubiący chodzić własnymi drogami. Z tego powodu uznawany jest za wielkiego oryginała, odstającego sposobem bycia, zachowania a nawet ubiorem od innych ludzi. Jest mężczyzną pracowitym, ceniącym majątek, lubiącym dobrze i nowocześnie żyć. Posiada duże zdolności organizacyjne i przywódcze, które nie zawsze może uzewnętrzniać, bowiem ludzie, w stosunku do niego, są zazdrośni. Ma uzdolnienia artystyczne, dobry słuch, talent aktorski. Nie żeni się zbyt wcześnie, Jest dobrym mężem, świetnym wychowawcą dzieci. W domu przestrzega zasad życia rodzinnego, tradycyjnego, patriarchalnego.