Stefan

    Imię pochodzenia greckiego od słowa stephanos - wieniec, korona. Tak nazwany mężczyzna jest człowiekiem konserwatywnym, stałym w swych przekonaniach, umiejącym bronić swych idei. Jest ambitny, kulturalny, inteligentny, wrażliwy na stosunki społeczne, umiejący radzić i pomagać innym. Jest typowym mężczyzną, dającym się kochać i szanować. Lubi kobiety. Kocha swoją żonę, lubi dzieci i szanuje dom oraz rodzinę. Z zawodu jest robotnikiem, posiada jednak złotą rączkę do wszystkiego. Lubi przyjaciół, szanuje znajomych, bywa w towarzystwie. Często chodzi z wizytami do znajomych, wydaje u siebie przyjęcia. Jest wierzący. Utrzymuje rozległe kontakty ze znajomymi.