Stanisław

    Jest to imię polskie, a w dowolnym tłumaczeniu może znaczyć - stać przy sławie, pilnować swej sławy. Każdy Stanisław jest człowiekiem pracowitym, podejmującym często zadania ponad swoje siły. Posiada umysł umiejący analizować sytuacje, dlatego z tych chwilowych niemocy wychodzi zawsze zwycięsko. Gdy przychodzą sukcesy, nabiera ponownie sił do pracy i podejmuje nowe wysiłki. Uważa, że jego praca predysponuje go do przewodniczenia innym. Na tej pozycji nie trwa zbyt długo, albowiem znajdą się tacy, którzy podłożą mu nogę. Stanisław bywa także wielkim filantropem, lubi pomagać innym, służyć radą. Ceni podróże. Jest osobą, która potrafi ująć innych. Niezbyt wcześnie zakłada rodzinę, a żonę kocha, zaś dzieci wychowuje zgodnie ze starą zasadą - uczy pracy i miłości. Ma uzdolnienia literackie.