Seweryn

    Seweryn jest imieniem łacińskim, a określa osobę od Sewera. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem przeznaczonym do służby publicznej, na przywódcę duchowego. Posiada zmysł doradcy, umie i lubi pomagać innym. Za to, co czyni i jak działa, bierze pełną odpowie-dzialność. Wyróżnia się swym dobrotliwym charakterem i osobowością wykraczającą ponad utarte szablony ludzkie. Jest wrażliwy na stan dusz ludzkich i materialne położenie współziomków. Nigdy nie zmienia swych przekonań, jest lojalnym obywatelem. Nie potrafi chwalić się sukcesami, ukrywa je w swym najbliższym gronie. Bywa często uparty. Nie unosi jak ktoś nakazuje mu tempo, kierunek lub formę działania.

Zobacz także:

  • Karol
  • Dobromił
  • Bogdan