Ryszard

    To słowo wywodzi się z germańskiego i znaczy - potężny, bogaty, trwały. Każdy Ryszard jest człowiekiem upartym, stałym w swych przekonaniach, najczęściej bywa konserwatystą. Ceni wolność słowa i swobodę działania, dlatego samodzielnie dokształca się i docieka tajemnicy życia i śmierci. Często swoje życie rozwiązuje, kierując się intuicją. Jest przy tym mężczyzną stałym, lojalnym wobec rodziny, trwałym w swej miłości do żony i dzieci. Jest wrażliwy na ludzkie niedole, dlatego często poświęca się działalności społecznej, charytatywnej. Wiele lat swego życia poświęca kształceniu, zdobywa wysokie zaszczyty nau-kowe, otrzymuje honory i jest szanowany. Mimo, że jest miłośnikiem przyrody, rzadko przebywa na jej łonie. Czyta dużo powieści. Ceni żonę, po spartańsku wychowuje dzieci, jest wierny jednej miłości. Nie uznaje rozwodu. Jest religijny do przesady. Daje się czasem powodować i wciągać do niejasnych machinacji życiowych.