Rudolf

    Imię pochodzenia germańskiego. Osoba tak nazwana, jest w zasadzie wzorowym mężczyzną. Może czasem wyłamać się od tej reguły osobnik i wtedy jest mężczyzną złym. Może to nastąpić na skutek wstrząsu małżeńskiego. Ale w większości każdy Rudolf jest mężczyzną zmysłowym, kochającym piękne kobiety, mającym szerokie kontakty przyjacielskie i towarzyskie. Może dość często przeżywać depresje psychiczne, które przy słabej kontroli ze strony drugiej osoby, mogą zaprowadzić go na manowce. Ceni bardzo pieniądze i dobre interesy, z zawodu bywa handlowcem lub przemysłowcem, rzadziej przywódcą lub artystą. Każda uwaga pod jego adresem może całkowicie zdruzgotać jego charakter oraz dorobek życia. Lubi pochwały.