Roman

    Imię to wywodzi się z łaciny, od nazwy Rzymu - Roma. Mężczyzna o tym imieniu jest urodzonym przywódcą, nadaje się na kierownicze stanowiska. Umie współpracować z ludźmi, troszczy się o ich byt, stara się wynagrodzić ich zaufanie w stosunku do niego. Posiada znakomitą pamięć, jest człowiekiem słownym, pracowitym, zaradnym. Nie ulega szybko depresji psychicznej, przed którą broni się pracując jeszcze wydajniej. Często kieruje się intuicją. Potrafi logicznie kojarzyć wydarzenia i łączyć je w związki przyczynowe. Prywatnie jest człowiekiem przeciętnym, mężem poprawnym, ojcem dobrym, dbającym o wychowania i wykształcenie dzieci. Do tradycji nie przywiązuje wagi, szanuje starszych. Ma przyjazne stosunki z sąsiadami, często odbywa podróże.

Zobacz także:

  • Eugenia
  • Tekla
  • Amelia